Oddziały Idea Getin Leasing, w których uzyskać można informacje na temat leasingu środków transportu, maszyn i urządzeń: