Co najczęściej bierzemy w leasing?

Leasing jest najczęściej wykorzystywaną przez polskich przedsiębiorców metodą finansowania zakupu środków trwałych. Leasingobiorca, w zamian za miesięczną opłatę, korzysta z przedmiotu leasingu spłacając w ten sposób jego wartość, z możliwością wykupu po ustalonym terminie, za zwykle niewielką kwotę.

Umowa leasingowa może dotyczyć każdej rzeczy niezbędnej przy prowadzeniu działalności. Zwykle są to maszyny, samochody, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy, nieruchomości. Zgodnie bowiem z przepisami przedmiotem leasingu może być rzecz ruchoma i nieruchomość, służąca celom zarobkowym ale i dobro o charakterze inwestycyjnym, czyli środek trwały. W latach 90-tych, gdy leasing zaczynał funkcjonować na rynku polskim zwykle przedmiotem umów były środki transportu i urządzenia.

Leasing jest tak popularny z kilku powodów. Główne to korzyści podatkowe i zwykle niższe, niż w przypadku kredytów, koszty. Na zainteresowanie leasingiem wpływa tez fakt, że definicja i precyzyjne określenie praw, obowiązków stron umowy zostały unormowane w przepisach prawa, a konkretnie art. 709 kodeksu cywilnego.

W praktyce mamy do czynienia z kilkoma rodzajami leasingu, z których najbardziej popularne są:
– leasing operacyjny (zwany inaczej eksploatacyjnym lub bieżącym),
– leasing finansowy
– sprzedaż i leasing zwrotny

Najczęściej wybierany jest leasing operacyjny, głównie ze względów podatkowych.

Co najchętniej leasingujemy?

Według danych statystycznych GUS wśród przedmiotów leasingu cały czas prym wiodą pojazdy. Większą część stanowią samochody osobowe, ale także ciężarowe i specjalnego przeznaczenia, także autobusy. Poza środkami transportu chętnie leasingobiorcy nabywają maszyny i inne urządzenia przemysłowe, tj. maszyny rolnicze, sprzęt budowlany, maszyny do obróbki metali, tworzyw sztucznych, dla przemysłu spożywczego czy wózki widłowe. Z roku na rok rozwija się leasing nieruchomości z przeznaczeniem dla usług i handlu, czy budynki przemysłowe. Popularnym przedmiotem leasingu jest tez nowoczesny sprzęt biurowy i komputerowy dla biznesu. Zapotrzebowanie na te produkty wzrosło od 2013 roku trzykrotnie.