Oddziały EFL (Europejski Fundusz Leasingowy), w których uzyskać można informacje na temat leasingu środków transportu, maszyn i urządzeń: