Kary za brak OC w 2018 roku

Jazda bez ważnego ubezpieczenia OC kierowców sporo nas kosztuje. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, od którego zależą kary za brak polisy, rosną wysokości mandatów. W 2018 roku zapłacimy więcej niż w roku ubiegłym.

Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 2100 zł brutto. Nieubezpieczony pojazd, w zależności od jego rodzaju, kosztuje odpowiednio maksymalnie:
– auto osobowe 4200 zł
– samochód ciężarowy 6300 zł
– motocykl bądź skuter 700 zł

Tyle właściciele pojazdów zapłacą za brak polisy przez okres dłuższy niż 14 dni. Im krótszy czas, tym mandaty są niże i tak jeśli opóźnienie nie jest dłuższe niż 3 dni to 20% maksymalnej stawki, od 4-14 dni to już 50% tej stawki.

Należy podkreślić, że obowiązkowe ubezpieczenie oc dotyczy wszystkich pojazdów, niezależnie czy poruszają się po drogach, czy nie. Jedyne ustępstwo dotyczy pojazdów zabytkowych. O sytuacje, w jakich pojazd nie posiada ważnego ubezpieczenia oc jest w Polsce trudno. Może to być taka sytuacja, w jakiej nie podpiszemy polisy po wygaśnięciu poprzedniej. Zwykle ubezpieczenie oc dla tego samego pojazdu i tego samego właściciela jest automatycznie przedłużane na kolejny rok. Należy pamiętać wyłączni o uregulowaniu ustalonej w umowie kwoty. Wyjątkiem jest ubezpieczenie pojazdu kupionego – po wygaśnięciu ubezpieczenia „starego” właściciela należy podpisać na nowo umowę i wtedy może dojść do niedopatrzenia, za które przyjdzie kierowcy sporo zapłacić. O wykrycie takiej sytuacji tez dzisiaj nie trudno. Bardzo dobre opinie i ogromną skuteczność notuje tzw. wirtualny policjant – system informatyczny UFG pozwala odszukać takie pojazdy i nałożyć karę, nawet jeśli nie zostaniemy zatrzymani do kontroli drogowej przez Policje. Aż 63% przypadków ujawnianych jest właśnie w taki sposób. Dalsze postępowanie polega na wysłaniu wezwania, a w przypadku braku reakcji i zapłaty należnej kwoty spawa zostaje skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, co generuje kolejne koszty, m. in opłaty komornicze. Dlatego warto pilnować terminów i odpowiednio wcześniej zareagować i regulować obowiązkowe płatności.